v.v. Gasselternijveen ambitieus op gebied van duurzaamheid

IMG_5018
Piet Wolters tijdens de negentigste verjaardag van v.v. Gasselternijveen

TRADITIONELE ENTREE
De entree van Wolters was er één zoals we vaak zien bij verenigingen in de Kanaalstreek: “Toen ik mijn zoon in 1996 aanmeldde bij v.v. Gasselternijveen, maakte ik na enkele weken al deel uit van de jeugdcommissie. Daar ben ik ruim tien jaar lid van geweest om vervolgens  in 2007 het voorzitterschap van interim-voorzitter Lukas Tammenga over te nemen.” Wolters vervolgt met het aangeven van het feit dat er sinds zijn aantreden het nodige is veranderd binnen de vereniging: “Op het moment dat ik voorzitter werd, kende het bestuur een aantal leden die reeds jarenlang (sommigen meer dan twintig jaar of meer) deel uitmaakten van het bestuur.”

Het waren mensen met een geweldige staat van dienst, waarvoor Wolters veel respect heeft. “Gaandeweg bleek echter de noodzaak en wenselijkheid van  een verjonging van het bestuur. Dat proces is in principe goed verlopen, maar her en der zijn misschien toch enkele kleine littekens achtergebleven bij vertrekkende mensen.” Volgens Wolters zit in het lang aanblijven van (bestuurs)leden ook de kracht van Gasselternijveen, wat zich onder meer uit in een enorme saamhorigheid en betrokkenheid van de leden, hetgeen Wolters zelf ook persoonlijk heeft mogen ervaren, de afgelopen jaren.

“Eén van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was het vieren van het negentig-jarig bestaan, augustus vorig jaar: dat was een geweldige dag! Gasselternijveen is één van de vijf oudste verenigingen van de provincie Drenthe en heeft haar bestaansrecht bewezen en gaat ongetwijfeld ook het 100-jarig bestaan meemaken.” De betrokkenheid van Wolters kwam overigens goed tot uiting bij het jubileumfeest: zowel in de jubileumcommissie als de commissie die een jubileumboek uitbracht, nam de voorzitter zitting.

TOEKOMST
Met het noemen van het honderd jarig bestaan, dan nog een flink aantal jaren weg is, wordt een punt aangeroerd waar Gasselternijveen, samen met twee buurverenigingen al mee bezig is: “Met ingang van 1 juli 2014 gaan de jeugdafdelingen van Gieterveen, GKC en Gasselternijveen gezamenlijk samen verder als SJO ZVC ’14. Dit staat overigens voor Zand Veen Combinatie. Het proces dat daartoe heeft geleid is zeer constructief en in volstrekt goede harmonie verlopen en daarom acht ik een algehele samenwerking van de drie verenigingen niet uitgesloten, maar voorlopig nog niet.”

Een fusering is dus nog niet aan de orde, maar op basis van de resultaten van het eerste elftal zou het wellicht wel kansen bieden. Wanneer we de oud-voetballer van Klazienaveen en SJS hierover bevragen is het antwoord relatief voorspelbaar: “Elke vereniging, maar zeker een bescheiden dorpsclub, kent magere en vette jaren. De prestaties van het eerste elftal zijn nu niet helemaal wat we verwachten en hopen, maar ongetwijfeld zullen er weer betere tijden aanbreken.”

De hoop op degradatie is door de voorman, zoals een goed voorman betaamt, nog niet opgegeven: “We hebben afgelopen zonden in Veelerveen in een wedstrijd met een uiterst spectaculair slot gelijk gespeeld, maar eigenlijk hadden we moeten winnen. De hoop op handhaving blijft aanwezig, want de twaalfde plaats die recht geeft op het spelen van de nacompetitie blijft binnen bereik. De komende wedstrijden zullen dan wel gewonnen moeten worden, maar daar is iedereen ten volste van doordrongen. We leggen ons geenszins bij een dreigende degradatie neer en zullen tot het laatst blijven strijden voor klassenbehoud. Ik ga er vanuit dat Gieten in de aanstaande derby in Gasselternijveen daar (helaas voor hen) de dupe van wordt.”

AMBITIES

Het damesteam van Gasselternijveen stond enkele jaren onder leiding van Wolters
Het damesteam van Gasselternijveen stond enkele jaren onder leiding van Wolters

Wanneer we de oud-onderwijzer vragen naar de ambities die hij als voorzitter heeft, geeft hij resoluut antwoord: “Het bestuur wil graag een dorpsclub zijn in de ware zin van het woord en dit ook blijven. Iedereen kan en mag lid worden. Uiteraard streven we sportieve prestaties na, maar daarnaast willen we ook graag een financieel gezonde en goed georganiseerde vereniging zijn, met veel aandacht voor het jeugdvoetbal en het meisjes- en damesvoetbal. Ook willen we graag een vereniging zijn die sportiviteit en respect voor elkaar hoog in het vaandel heeft.” De kracht van de club schuilt volgens Wolters in het gegeven dat de club van het dorp is en daar een onmisbaar en onlosmakelijk onderdeel van uit maakt. “Zolang Gasselternijveen een leefbaar dorp met goed voorzieningen blijft, zal v.v. Gasselternijveen blijven bestaan!”

MAATSCHAPPELIJK ACTIEF
Door de jaren heeft de in Gasselternijveen woonachtige Wolters veel ervaring opgedaan op bestuurlijk niveau. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt de PvdA’er dit te kunnen bekronen met het innemen van een zetel in de raad van de gemeente Aa en Hunze: “Ik mag op lokaal niveau graag meedenken en meedoen met allerhande activiteiten. Bij mijn opvoeding is het mij met de paplepel ingegoten dat je je nederig en dienstbaar moet opstellen, met de kwaliteiten die je hebt. Gaandeweg de tijd hebben mensen in mijn omgeving, die ik vertrouw, me wijs gemaakt, dat ik over enige bestuurlijke kwaliteiten beschik.”

Dat Wolters zich op relatief hoge leeftijd verkiesbaar stelt heeft alles te maken met de manier waarop de achterliggende jaren werden ingevuld: “Hoewel het voetballen van jongs af aan mijn grote passie is geweest en dat nog steeds is, wil ik mijn blik- en werkveld na een periode waarin het er niet meer van kwam, graag weer een beetje verbreiden. Ik hoop dat op het politieke vlak te kunnen verwezenlijken. In alle onbescheidenheid verbeeld ik me redelijk goed aan te voelen wat er zoal onder voetbal verenigingen leeft en als raadslid betreed je een podium waar je die gezamenlijke belangen beter en nadrukkelijker onder de aandacht kunt brengen.”

SPORTPARK ‘DE HUNZE
Wanneer we Wolters vragen naar het sportpark van zijn club vertelt hij enthousiast over de vele activiteiten die daar de afgelopen tijd zijn ontplooid. “We beschikken over een prachtig jeugdstadion, dat met eigen inzet en eigen middelen verwezenlijkt is. We vinden het belangrijk dat de voetbalclub een zekere aantrekkingskracht op de kinderen in het dorp uitoefent. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Om daar aan toe te voegen: “Daarom is ook in overleg met het dorp een locatie op het sportpark gekozen als de meest gewenste plek om een pannakooi aan te leggen. De jongens en meisjes uit het dorp kunnen daar te allen tijde terecht en er is altijd toezicht. Kortom een verantwoorde en gezonde manier van vrijetijdsbesteding. De kooi is tijdens de viering van ons jubileum in gebruik genomen.”

Maar ook de komende tijd zal er veel werk verzet worden op het sportpark: “Er bestaan ook plannen om van de voetbalclub een duurzame vereniging te maken, dat wil zeggen een club die in alle opzichten duurzaamheid nastreeft. We hebben de ambitie om de meest duurzame vereniging van de gehele provincie te worden. Om dat te bereiken zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden.” Heel eenvoudige voorbeelden van zaken die volgens Wolters bijdragen aan het verhogen van de duurzaamheid zijn niet te vaak en te onnodig met de auto naar het sportpark komen en bij uitwedstrijden niet meer dan het noodzakelijk aantal, auto’s voor het vervoer laten meegaan. “Een ander voorbeeld is dat we overgegaan zijn op LED-verlichting voor het trainingsveld en dat we dankzij een gemeentelijke subsidie onder andere voor een betere isolatie van de kantine kunnen zorgen. We hebben sinds anderhalf jaar een heel erg enthousiaste onderhoudsgroep van ongeveer acht, vaak ietwat oudere leden, die elke maandag- en vrijdagmorgen hun uiterste best doen om het sportpark er verzorgd uit te laten zien!”

IMG_3000
Het fraaie jeugdstadion ‘Hunzeborg’ in Gasselternijveen

Tags:

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Even terug in de Kanaalstreek: vijf Amicitianen

Het eerste zaterdagelftal van Amicitia VMC is de laatste jaren een ploeg gebleken waar ...

Geert Katoen verguld van trots door promotie Nieveen

Daags na de promotie van Gasselternijveen naar de vierde klasse leeft trainer Geert Katoen ...

Jasper Nomden (SJS) moet brutaler worden

SJS zit momenteel in zwaar weer. De blauwhemden zijn rode lantaarndrager in de zaterdag ...