Arie Weits: “De ALV”

Vanuit de redactie van de FC Kanaalstreek kwam het verzoek of ik mijn licht eens over het fenomeen Algemene Ledenvergadering (ALV) wilde laten schijnen. Aangezien een ALV alleen toegangkelijk is voor de leden, vandaar ook de naam, kan ik alleen oordelen over de ALV van mijn eigen club: v.v. Valthermond.

In wezen is de ALV het hoogste orgaan van een vereniging. De ALV stelt het bestuur aan, en kan die ook ontslaan. Het beleid van een club wordt door de ALV bepaald, met het bestuur als uitvoerend orgaan. Jaarlijks dient er een ALV plaats te vinden, maar de leden mogen extra vergaderingen aanvragen. Tijdens de ALV wordt dan getoetst of het bestuur het beleid volgens afspraak heeft uitgevoerd en wordt de financiële situatie besproken. Een kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en kan bij goedvinden deze decharge verlenen.

In de praktijk, en ik schat dat dat bij iedere vereniging zo is, is ongeveer tien procent van de leden op de ALV aanwezig. Tien procent van de leden bepaald dan dus het beleid van de club en de samenstelling van het bestuur. De overige negentig procent van de leden interesseert het blijkbaar niet hoe de club gerund wordt, of is het eens met het uitgevoerde beleid. Op zich is dat voor een bestuurder natuurlijk heerlijk. Kritiek op het bestuur? Jammer, had je maar op de ALV moeten zijn. Daar heb je de moeite niet voor genomen, dus dan ook achteraf niet gaan piepen. Valt de doorgevoerde contributieverhoging tegen? De ALV heeft er mee ingestemd, dus niet tegen het bestuur klagen, maar volgend jaar wel komen en tegen stemmen.

Ik schat dat ik van de laatste dertig ALV’s van v.v. Valthermond er wel vijfentwintig heb bijgewoond. De laatste acht keer als bestuurder was ik uiteraard aanwezig, maar ook toen ik nog als voetballer actief was vond ik het belangrijk om aanwezig te zijn. Het gaat tenslotte wel allemaal over mijn cluppie waar ik van hou. Ieder jaar heb je te maken met bestuursleden te stoppen. Het bestuur stelt dan een vervanger voor aan de ALV. Leden kunnen met tegenkandidaten komen. In al die jaren heb ik echter nog nooit meegemaakt dat iemand die door het bestuur werd voorgesteld niet werd aangesteld, of dat er tegenkandidaten waren. Blijkbaar is het bestuur er al die jaren in geslaagd om de meest geschikte personen warm te maken voor een bestuursfunctie. Knap, maar ik denk eerder dat de rest er gewoon geen zin in heeft.

Besturen van een vereniging gaat verder dan een keer per maand vergaderen. Valthermond heeft een kleine vierhonderd leden, mensen in loondienst, veel vrijwilligers en er gaat behoorlijk wat geld in de club om. Eigenlijk is het een klein bedrijf wat gerund moet worden, en dat gebeurt dus weer door vrijwilligers, want bestuurders zijn ook gewoon vrijwilliger, die het allemaal in hun vrije tijd moeten doen. Bestuursleden zijn verder hoofdelijk aansprakelijk als er financieel wat mis gaat binnen een vereniging. Allemaal zaken waar niet iedereen op zit te wachten. Ik begrijp dat wel,maar een club zal toch gerund moeten worden. Een druk bezochte ALV, waarin leden meedenken, met vragen en voorstellen komen, kritisch zijn, maar uiteindelijk ook het bestuur steunen en hun vertrouwen in het bestuur uitspreken helpt enorm bij het gezond houden van een vereniging. Een vereniging die tenslotte van de leden is!

Arie Weits

Arie Weits op de schouders bij Valthermond- supporters

  • Show Comments (0)

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Benodigde velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *

  • naam *

  • email *

  • website

You May Also Like

Tom Meijers: “Psst, Psst”

“Ja, vandaag ga ik het doen”, denk je. Je trekt je jas aan en ...

René Nijgh: “Niet meer doen, Hans!”

Afgelopen week zag ik onderstaand filmpje voorbij komen op het internet. Op het filmpje nodigt ...

Peter Kroezenga: “Voetbaldieren”

Even een moment van rust en om even tot bezinning te komen. Even geen ...